اینکوترمز-Ex-Works-EXW

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید